Aygaz “yıldızlarını” ödüllendirdi

Şirket, “Aygaz’ın Yıldızları” ödüllendirme sistemini hayata geçirdi.

Aygaz ve iştiraklerinde fark yaratan çalışanların tanınması, yetkinlik ve başarıyı öne çıkaran çalışanların ödüllendirilmesi amacıyla ‘Aygaz’ın Yıldızları’ ödüllendirme programı başlatıldı. Bu kapsamda, Aygaz ve iştiraklerinin şirket stratejilerine bağlı olarak belirlenen kategoriler ve alt kategorilerde, fark yaratanların açık iletişim ve eşitlik ilkesi çerçevesinde tanınması ve manevi takdir edilmesine odaklanan bir sistem hayata geçirildi.

Ofis ve saha tüm kadrolu çalışanların yer aldığı, “Aygaz’ın Yıldızları” adıyla hayata geçirilen bu yeni tanıma ve takdir sisteminde “İnsana Odaklanan Yıldızlar”, “Geliştiren Yıldızlar”, “Dönüşen Yıldızlar”, “Değer Katan Yıldızlar”, “Sonuca Koşan Yıldızlar”, “İşbirlikçi Yıldızlar” ve “Müşteriye Odaklanan Yıldızlar” olarak 7 farklı kategori belirlendi. Buna göre sistem için önerilen çalışanlar, 7 farklı yıldız kategorisi bazında, 9 farklı fonksiyon komitesi altında ve 4 aylık periyotlarla komite toplantılarında değerlendirildikten sonra ödüllendiriliyor.

İlk “yıldızlar” belirlendi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk “yıldızlar” belirlendi. Aygaz Gebze İşletmesinde başarılı çalışmaları nedeniyle; toplam 39 “yıldız” çalışana ödülleri verildi.

7-aygaz-ic-2

7-aygaz-ic