Karsan, ‘Sosyal Diyaloğu En İyi Uygulayan İşyeri’ seçildi

Çalışma hayatında diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan yarışmada ‘Karsan Pozitif Projesi’ ödül aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ilk kez Türkiye’de düzenlenen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen ‘Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Yarışmada ödül almaya hak kazanan şirketler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) bağlı sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından belirlendi.  Ödüller, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla gerçekleşen “Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Geleceğini Birlikte Şekillendirmek” konulu panelde sahiplerine verildi.

Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, yarışmaya hem kültürel hem de iş süreçlerinde “pozitifliği” ön planda tutan bir değişim ve gelişim sürecini hedeflemek amacıyla oluşturulan “Karsan Pozitif” isimli proje ile katıldı. Yarışma kapsamında; çalışan ile işveren arasındaki diyalog belirli konu başlıkları altında incelendi. Değerlendirmeye konu olan başlıkları ise; bilgi alışverişi, danışma, ortak karar alma, toplu müzakere ve ulusal mevzuatın gerekliliklerinin ötesine geçen yenilikçi uygulamalar oluşturdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleri ve projeleriyle örnek çalışmalara imza atan Karsan, “Sosyal Diyaloğu En İyi Uygulayan İşyeri Ödülü”nü almaya hak kazanan şirketler arasında yerini aldı.

Proje, 2016 yılında başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi”, Eylül 2016 tarihinde hayata geçirildi. Proje kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması; örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sosyal tarafların ve ilgili kamu kurumlarının, sosyal diyalog konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi; sosyal diyaloğa ilişkin farkındalığın bütüncül bir bakış açısı ile her düzeyde artırılması planlanıyor.

Türkiye’de şirket düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla proje kapsamında düzenlenen yarışmada ise mevcut şirket uygulamaları belirleniyor ve iyi uygulamalar kamuoyuna tanıtılıyor.

3-karsan-ic