METAD Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı Sakarya’da yapıldı

Çalıştayda mesleki eğitim kurumlarının yöneticileri ile özel sektör temsilcileri buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) işbirliğinde hayata geçirilen ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından yürütülen Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi kapsamında Sakarya’da düzenlenen “Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı” mesleki eğitim kurumlarının yöneticileri ile özel sektör temsilcilerini buluşturdu.

Mesleki Eğitime Tam Destek Projesinin önemli bir bileşenini Okul-İşletme işbirlikleri oluşturuyor. Proje kapsamında MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından düzenlenen; TÜSİAD, TİSK, TÜRKONFED, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin (ÖSGD) desteklediği “Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı” Sakarya’da hayata geçirildi. Çalıştayda, mesleki eğitim kurumları yöneticileri ile özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından “Mesleki Eğitimde Kalite İçin Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum İşbirlikleri” paneli ile devam etti. Panelin birinci bölümünde MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) tarafından 2018 yılında hayata geçirilen düzenlemeler ve 2019 planlamaları ele alındı. İkinci bölümde, Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi’nde MESS Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar anlatıldı. Panelin son bölümünde ise Otokar ve TürkTraktör tarafından yürütülen mesleki eğitim çalışmaları iyi örnek uygulamaları olarak şirket yetkilileri tarafından paylaşıldı. Panel sonrasında gerçekleştirilen çalıştayda ise, mesleki eğitim iş birlikleri sürecinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Okul-İşletme İşbirliği modeli yaygınlaştırılmaya devam edecek

İyi örnek paylaşımları ile Okul-İşletme İşbirliği modelinin yaygınlaşmasını amaçlayan METAD projesi kapsamında; MEV, TİSK, VKV, TÜSİAD, TÜRKONFED ve ÖSGD desteğiyle, mesleki eğitim kurumları ile sanayiyi bir araya getiren çalıştaylar düzenleniyor. Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan “Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi” etkinliklerinin, 2019 yılında Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ’da da düzenlenmesi planlanıyor.

Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunuyor

“Sektör-Okul-İşletme İşbirliği” modelini esas alan Türkiye için Mesleki Eğitime Tam Destek Projesi; MEB, MESS ve MEV işbirliğiyle 2016 yılında imzalanan 10 yıllık bir protokol ile yürürlüğe girdi. Proje; metal sektörüne nitelikli işgücü yetiştirmeyi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini yükseltmeyi, ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. METAD Projesi ile 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 18 MESS üyesi işletme ile 21 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokoller kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için çeşitli eğitimler düzenlendi. Öğrencilere yönelik kariyer rehberliği seminerleri gerçekleştirildi ve ortak projeler hayata geçirildi.