Rekabette ayrışmanın yolu Endüstri 4.0’dan geçiyor

Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin Endüstri 4.0 dönüşümünde hızlı olması rekabet açısından önem taşıyor.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG’nin hazırladığı Endüstri 4.0 raporu bu dönüşümün işletmeler açısından önemine ilişkin çarpıcı bilgiler içeriyor. Rapor, 2020’ye kadar yeni teknolojilere geçiş konusunda adım atmayan işletmelerin, ciddi anlamda rakiplerinin gerisinde kalabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Endüstri 4.0 şimdiden; “Nesnelerin İnterneti” tabanlı teknolojiler, büyük veri, artırılmış karar verme ve ileri otomasyon teknolojilerinin hızla birbirine yakınlaşıp birleşmesiyle, sahip olduğu inanılmaz potansiyelin sonuçlarını gözler önüne seriyor. Rapora göre, Endüstri 4.0 yolunda 2020’ye kadar mesafe kat edememiş olan üreticiler, yeni başarılar elde etme konusunda risklerle karşılaşacaklar.

Rapor, Endüstri 4.0 dönüşümünün tam potansiyelini açığa çıkarmak için gereken aciliyet hissi ve bilgiye dayalı liderliğin birçok işletmede henüz yeterli düzeyde olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmadan çıkan sonuç; dar kapsamlı, teknoloji güdümlü, tabandan yukarı girişimler ve pilot projeler yürüten üreticilerde “yanıltıcı bir güvenlik hissinin” hüküm sürdüğü yönünde. Rapora göre işletmeler, Endüstri 4.0 dönüşümünün esas anlamını ve potansiyelini bütünüyle gözden kaçırabiliyor. Tam anlamıyla değişim için daha kapsamlı ve entegre bir yol haritasına ihtiyaç duyuluyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.