SMART COMET Projesi çalışma ziyaretleri tamamlandı

Çalışma ziyaretlerinde okul ve işletmelerin mesleki eğitim faaliyetleri ile yetkinlik gelişim modelleri incelendi.

MESS koordinatörlüğü ve MESS Eğitim Vakfı ortaklığında Avrupa Birliği Erasmus+ hibe fonları desteğiyle uygulanan SMART COMET projesi kapsamında yapılan çalışma ziyaretlerinin sonuncusu İspanya’nın Bask Bölgesine yapıldı. MESS üye işletmelerinden temsilciler, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü uzmanları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden  yöneticilerin katıldığı ziyarette Bask Bölgesi’nde yer alan mesleki eğitim kurumları, işletmeler ve kamu kurumları gibi farklı paydaşlarla çeşitli görüşmeler yapıldı.

Uygulamalar yerinde gözlemlendi

Projenin İspanya’daki ortağı Fundación Laboral del Metal (FLM) tarafından ev sahipliği yapılan çalışmada, ilk olarak Tknika Araştırma ve İnovasyon Merkezi ve merkezin atölyeleri gezildi. Okullar ve işletmeler arasında bir köprü kurulmasını sağlayan Tknika, bu özelliğiyle yeni teknolojilerin üretildiği, eğitim metodolojilerinin geliştirildiği ve tüm bunların KOBİ’ler ile okullar nezdinde yaygınlaştırıldığı bir merkez olma özelliği taşıyor.

İklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji üretimi konusunda referans noktası haline gelen Usurbil GLBHI Mesleki Eğitim Merkezi de ziyaret edilen noktalardan biri oldu. Ziyaret sırasında yeni bir eğitim metodolojisi olan Ethazi uygulamaları gözlemlendi ve uygulamaların öğrencilerdeki yansımaları ile ilgili bilgi alındı.

İmalat tezgâhı üretimi konusunda uzmanlaşan Instituto de Máquina Herramienta-IMH okuluyla ise okulun iş birliği yaptığı orta ölçekli şirket Elgoibar’a bir ziyaret yapıldı. Şirketin okul ile yaptığı iş birlikleri ve üretim alanları katılımcılara tanıtılırken çalışanların ve öğrencilerin yetkinlik gelişimi amacıyla uyguladıkları modeller hakkında da bilgilendirme yapıldı.

1-smart-comet-ic-2

1-smart-comet-ic